AA Grotere letters

U bent hier

agenda

activiteiten in 2017

DATUM ACTIVITEIT TIJD DOOR LOCATIE
         
14 december Alzheimer Café Bunnik 20:00 - 21:30 Stichting Alzheimer Nederland Woonzorgcentrum Bunninchem, Burg. Van de Weijerstraat 26, Bunnik
         
18 december Contactgroep Algemeen 10:00 - 12:00 Steunpunt Mantelzorg

De Koppeling,
De Clomp 1904,
Zeist

         
18 december Contactgroep voor mantelzorgers van mensen met autisme 13:00 - 14:30 Steunpunt Mantelzorg Wijksteunpunt Brinkhove,
Brinkhove 1,
Zeist
         
19 december Koor Eigenwijs 15:45 - 16:45 Vitras Vitras,
Bergweg 1,
Zeist
         
19 december Alzheimer Café Zeist 19:00 - 21:00 Stichting Alzheimer Nederland Wijksteunpunt Brinkhove,

Brinkhove 1,

Zeist
         
20 december Schilderen Plus 14:00 - 16:00 KunstenHuis Zeist KunstenHuis Zeist,
Egelinglaan 2b,
Zeist
         
21 december Partnergroep voor partners van mensen met een psychische ziekte 19:30 - 21:00 Steunpunt Mantelzorg Wijksteunpunt Brinkhove,
Brinkhove 1,
Zeist
         
5 januari  Gesprekscafé - praten over leven en sterven 14:30 - 15:45 Wederzijds Wijksteunpunt Binnenbos,
Hoog Kanje 186,
3708 DL Zeist
         
16 januari Alzheimer Café De Bilt 20:00 - 21:30 Stichting Alzheimer
Nederland
De Koperwiek,
Koperwieklaan 3,
Bilthoven
         

 

 

Alzheimer Café Bunnik

Bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft. Elke tweede donderdag van de maand, behalve in juli en augustus. Een bijeenkomst die op een feestdag valt, wordt verschoven.

Locatie:                      Woonzorgcentrum Bunninchem, Burg. Van de Weijerstraat 26, Bunnik

Tijd:                            20:00 - 21:30  op donderdag 14 decemkber 2017, inloop vanaf 19:30

Thema:                       Je kunt leren van iedereen !

Meer informatie:         Bel Alida Melkert, 030 - 656 29 77

 

Alzheimer Café De Bilt

Bijeenkomsten voor iedereen die met Alzheimer of dementie te maken heeft. Elke derde dinsdag van de maand, behalve juli en augustus. Een bijeenkomst die op een feestdag valt, wordt verschoven.

Locatie:                      De Koperwiek, Koperwieklaan 3, Bilthoven

Tijd:                            20:00 - 21:30 op dinsdag 21 november 2017, inloop vanaf 19:30.

Thema:                      De kracht van liefde

Meer informatie:        Bel Alida Melkert, 030 - 656 29 77 

 

Alzheimer Café De Heuvelrug

Elke tweede maandagmiddag van de maand op drie wisselende locaties in Amerongen, Doorn en Maarn. Een bijeenkomst die op een feestdag valt, wordt verschoven. In juli en augustus is het café gesloten.

Locatie:                        Fietscafé De Proloog, Allemanswaard 27, Amerongen
                                    Woonzorgcentrum Beatrix, Ludenzaal, Jacob van Ruijsdaellaan 17, Doorn 
                                    Trefpunt, Trompstaete 48, Maarn

Tijd:                             14:30 - 16:00 op maandag 11 december 2017. (locatie Woonzorgcentrum Beatrix (Ludenzaal), Jacob van Ruijsdaellaan 17, Doorn)

Thema:                        Dementie en de feestdagen

Meer informatie:          Bel Bea van Doeland, 030 - 221 90 22 of mail naar b.jansen@debiltsehof.nl

 

Alzheimer Café Zeist

Bijeenkomsten voor iedereen die met Alzheimer of dementie te maken heeft. Elke derde dinsdag van de maand, behalve juli en augustus. Een bijeenkomst die op een feestdag valt, wordt verschoven.

Er is steeds meer aandacht in de wetenschap voor het positieve effect van muziek op mensen met dementie, zoals ook in de uitspraak van neuropsycholoog Prof. Scherder naar voren komt: “Muziek is een geweldige prikkel voor het brein.” Muziektherapeute Hilde Fescharek zal een aantal aspecten van muziek met muziekvoorbeelden belichten en dit koppelen aan wat je er praktisch mee kan doen in het contact met mensen met dementie.Om 19.00 uur  staat de koffie klaar en zal het koor Eigenwijs Zeist    kerstliederen ten gehore brengen. U bent welkom om te luisteren maar ook om mee te zingen. Daarna begint het programma met de gastspreker Hilde Fescharek. Na de pauze is er gelegenheid voor het stellen van vragen en eigen ervaringen naar voren te brengen. De toegang is gratis en aanmelding niet nodig.     

Locatie:                     Wijksteunpunt Brinkhove, Brinkhove 1, Zeist

Tijd:                           19:00 - 21:00 op dinsdag 19 december 2017.

Thema:                      Dementie en muziek                                            

Meer informatie         
en aanmelden:          Mail naar c.groenescheij@warandeweb.nl of bel 06 - 12 98 37 61

 

Alzheimer koffieochtend

De bijeenkomst wordt geleid door een deskundige. De groep bestaat uit deelnemers die betrokken zijn bij de verzorging van een dementerende, zowel partners, als kinderen, als overige direct betrokkenen. Aan de hand van een thema wordt er maandelijks gepraat over zaken rondom dementie. Op deze ochtenden kan men met lotgenoten ervaringen uitwisselen. Met elkaar praten blijkt vaak een grote steun te zijn. Aanmelden hoeft niet. Voor de koffie wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Locatie:                      Doopsgezinde Kerk, Pauw van Wieldrechtlaan 29A, Zeist

Tijd:                            10:00 - 11.30 op iedere eerste vrijdag van de maand

Meer informatie:         http://www.alzheimer-nederland.nl/hulp-en-advies/regionale-afdelingen/afdeling-zeist-eo.aspx of bel Alida Melkert, 
                                   030 - 656 29 77

 

Contactgroep Algemeen

Aan de contactgroep Algemeen kunnen alle mantelzorgers deelnemen. Lijkt het u ook prettig om met andere mantelzorgers uw ervaringen en vragen te bespreken? Geef het aan bij een van onze consulenten. De contactgroep Algemeen komt eenmaal per 6 weken bij elkaar op maandagochtend in De Koppeling van 10.00-12.00 uur. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op 14 augustus, 25 september, 6 november, en 18 december 2017.

Locatie:                      De Koppeling, De Clomp 1904, Zeist

Tijd:                            10:00 - 12:00 op 6 november en 18 december 2017.

Meer informatie:         Bel onze het Steunpunt Mantelzorg op 030 - 692 53 19

 

Contactgroep Niet Aangeboren Hersenletsel

De contactgroep NAH is voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met een Niet Aangeboren Hersenletsel zoals een CVA, Parkinson of MS. Lijkt het u ook prettig om met andere mantelzorgers uw ervaringen en vragen te bespreken? De Contactgroep Niet Aangeboren Hersenletsel komt eenmaal per 2 maanden bij elkaar op de maandagmiddag van 13:30 - 15:30 uur.

Locatie:                      Wijksteunpunt Brinkhove, Brinkhove 1, Zeist en Wijksteunpunt De Koppeling, De Clomp 1904, Zeist.
                                   De van toepassing zijnde locatie wordt vooraf bekend gemaakt.

Tijd:                            13:30 - 15:30 op maandag 24 juli 2017, maandag 21 augustus 2017, maandag 18 september 2017,

                                   maandag 16 oktober 2017, maandag 13 november 2017, en maandag 11 december 2017.

Meer informatie:         Bel het Steunpunt Mantelzorg op 030 - 692 53 19

 

Contactgroep voor mantelzorgers van mensen met autisme

De contactgroep Autisme is bedoeld voor mensen die zorg hebben voor iemand met autisme. Ervaringen delen met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten kan steun en nieuwe inzichten geven. De groep komt eenmaal per maand op maandagmiddag bij elkaar en wordt geleid door een mantelzorgconsulent. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Locatie:                      Wijksteunpunt Brinkhove, Brinkhove 1, Zeist

Tijd:                            13:00 - 14:30 op maandag 25 september, 23 oktober, 20 november en 18 december 2017.

Meer informatie:         Bel onze consulent Vanessa Houthuizen op 030 - 692 53 19 of mail naar v.houthuizen@mantelzorgzeist.nl
 

 

Contactgroep voor mantelzorgers van mensen met dementie

Deze contactgroep is bestemd voor mensen die zorgen voor iemand met dementie. Ervaringen delen met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten kan steun en nieuwe inzichten geven. De groep komt één keer per maand bij elkaar en wordt geleid door een mantelzorgconsulent. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wanneer gewenst zal er soms ook een onderwerp centraal staan of kan er een professional worden uitgenodigd. De eerste keer zullen we bespreken of de dag, het tijdstip en frequentie voor iedereen goed is. U bent van harte welkom!

Locatie:                      Wijksteunpunt Brinkhove, Brinkhove 1, Zeist

Tijd:                            13:30 - 15:00 op maandag 11 september, 9 oktober, 6 november en 4 december 2017.

Meer informatie:         Bel onze consulent Vanessa Houthuizen op 030 - 692 53 19 of mail naar v.houthuizen@mantelzorgzeist.nl

 

 

Gesprekscafé - praten over leven en sterven

In dit gesprekscafé staan de onderstaande vragen centraal:

- Hoe kan ik me op het sterven voorbereiden ?
- Wat betekent de dood? Is dan alles voorbij ?
- Hoe wil ik sterven ?
- Wat is de zin van mijn leven ?

U bent van harte welkom om te spreken, te zwijgen, gewoon erbij te zijn

Locatie:                     Wijksteunpunt Binnenbos, Hoog Kanje 186, Zeist

Tijd:                           14:30 - 15:45 op vrijdag 1 december 2017, vrijdag 5 januari 2018, vrijdag 2 februari 2018
                                  en vrijdag 2 maart 2018.
                                  

Meer informatie:        www.wederzijds-stervenscultuur.nl , www.ikwilmetjepraten.nu

 

Koor Eigenwijs Zeist

Een koor voor mensen met dementie, mantelzorgers en belangstellenden. Iedere dinsdagmiddag repeteert het koor onder begeleiding van koordirigent Nico Horstink. Aanmelding gewenst. Contributie € 10,- per maand.

Locatie:                      Vitras, Bergweg 1, 3701 JJ Zeist

Tijd:                            Elke dinsdag inloop vanaf 15:30; zingen van 15:45 - 16:45.

Meer informatie:         http://vitras.nl/nieuws/start-koor-voor-mensen-met-dementie of bel 06 - 109 743 13

 

Elke laatste vrijdagmiddag van de maand is er voor bezoekers van het Ontmoetingscentrum in Driebergen, mantelzorgers en buurtgenoten een "Open Huis middagen" vanaf 14:30 - 16.00

Locatie:                      De Vijver, Vijverlaan 10, Driebergen

Tijd:                            14:30 - 16:00

Meer informatie:         http://www.iszdebrug.nl/activiteiten-ontmoetingscentrum-de-vijver.htm

 

Partnergroep voor partners van mensen met een psychische ziekte

Voor partners van iemand met een psychische ziekte is het leven vaak zwaar. Dubbele belasting, omgaan met grillig gedrag, overnemen van zorgtaken, geen duidelijk perspectief in het ziekteverloop, gebrekkige hulpverlening, geldzorgen, het gevoel er alleen voor te staan en rolverwarring: ben ik nu partner, verzorger of begeleider? Villa Balans biedt ondersteuning aan deze partners door middel van partnergroepen.

Delen met elkaar

Partners van mensen met psychische klachten hebben vaak behoefte aan contact met anderen die hetzelfde meemaken. Als partners onder elkaar heb je vaak aan een paar woorden genoeg. Het uitwisselen van ervaringen, herkenning en steun vinden bij elkaar kan leiden tot nieuwe inzichten en de zwarte lichter maken. Het delen van je verhaal werkt stres verlagend, in je omgeving vind je niet altijd het begrip wat je graag zou krijgen.

Wat kan je verwachten tijdens een bijeenkomst

Een bijeenkomst is de plek waar jij jezelf mag zijn met alles wat er speelt. Door je eigen verhaal te delen en te luisteren naar een ander vind je erkenning en herkenning. Je werkt hiermee aan je eigen proces.

Praktische informatie

De partnergroep komt 1 maal per maand, in principe de derde donderdag, bijeen. De deelname is gratis. De door Villa Balans opgeleide coach, Roos Tria, begeleidt de bijeenkomsten.

Locatie:                      Wijksteunpunt Brinkhove, Brinkhove 1, Zeist

Tijd:                            19:30 - 21:00 op donderdag 21 december 2017.

Meer informatie   
en aanmelden:           Bel voor meer informatie en aanmelden het Steunpunt Mantelzorg, 030 - 692 53 19

 

Schilderen Plus

Schilderen Plus is een cursus die zich richt op ouderen met geheugenproblemen. Deze groep mist als gevolg van de ziekte op een gegeven moment het overzicht en de snelheid om een reguliere cursus bij te benen. Mensen met beginnende dementie willen vaak nog niet naar een Ontmoetingscentrum en dreigen naar verloop van tijd minder actief binnenshuis te blijven. Het doel is deze situatie voor te blijven. Kunst wordt op deze manier ingezet als aanvulling op de zorg voor mensen met dementie is Zeist. Tekenen en schilderen kan tot op hoge leeftijd en tot ver in de dementie een bron van vreugde en trots zijn. Ook als iemand voorheen nog nooit geschilderd heeft. In de cursus kunnen zij hun autonomie weer volop ervaren doordat het schilderen om persoonlijke keuzes draait. Wat vindt je mooi? Hoe ga je te werk en ziet jouw persoonlijke creativiteit eruit?

Het gezellig samen aan het werk zijn, iets nieuws leren, uitgedaagd worden op een passend niveau, daar gaat het om in deze cursus. Het kan de basis zijn voor het vasthouden van een (nieuwe) hobby op de langere termijn. De ervaringen in de groep kan de stap naar het Ontmoetingscentrum verlagen. De kosten bedragen € 75,- per 6 lessen, incusief diverse materialen. Instromen is op elk moment mogelijk. Gratis proefles. N.B. In augustus zijn voor deze cursus extra zomerlessen gepland

Locatie:                     KunstenHuis Zeist (de Werkschuit), Egelinglaan 2b, Zeist

Tijd:                           14:00 - 16:00 op woensdag.

Meer informatie:        Mail Daphne Ritzen, datwerk@daphneritzen.nl
Aamelden:                 Mail het KunstenHuis Zeist, info@kunstenhuiszeist.nl

 

Uniekpalet

Na een succesvolle pilot in 2016-2017 gaat in het nieuwe seizoen de schildercursus ‘Uniekpalet’ weer van start. Deze cursus richt zich op mensen met een psychische kwetsbaarheid die begeleiding ontvangen van Kwintes of Altrecht in gemeente Zeist, of deze net afgerond hebben. Tegen gereduceerd tarief kunnen zij meedoen aan de laagdrempelige cursus, die vrijheid biedt voor eigen inbreng. Tijdens de lessen oefenen de deelnemers de verschillende rollen die iemand nodig heeft bij het participeren in de maatschappij. Kunst maken is namelijk niet alleen creatief zijn, het vraagt ook doorzettingsvermogen, het lef iets nieuws te proberen, kunnen kiezen en daar achter staan. Je laat jezelf, via het werkstuk, aan de buitenwereld zien. En dat is sowieso best spannend.

Het uitgangspunt is dat cursisten via de kunst positieve ervaringen opdoen die hen helpen om hun rol in de samenleving op te kunnen pakken. Mogelijk helpt het hen door te stromen naar de reguliere lessen, zodat dit voor hen en andere cursisten bijdraagt aan de normalisering van psychische kwetsbaarheid. Ook dit jaar is er weer een expositie gepland aan het eind van het seizoen. De kosten bedragen €150,- voor 30 lessen. Later instromen of een proefles is in overleg mogelijk. Een leuk Youtube filmpje over de cursus staat op: https://youtu.be/JhSQr4hl-Y0

Locatie:                     KunstenHuis Zeist (de Werkschuit), Egelinglaan 2b, Zeist

Tijd:                           10:00 - 13:00 op maandag 11 september 2017
               

Meer informatie:        Mail Daphne Ritzen, datwerk@daphneritzen.nl
Aamelden:                 Mail het KunstenHuis Zeist, info@kunstenhuis.nl

 

Wij zijn er ook nog! Een cursus voor kinderen met een bijzondere broer of zus met autisme

Heb jij een bijzondere broer of zus met autisme en vind je het best wel eens lastig om zo'n broer of zus te hebben? Lijkt het je fijn om kinderen van jouw leeftijd te ontmoeten die ook zo'n broer of zus hebben zodat je met hen ervaringen en tips kan uitwisselen? Doe dan mee aan de cursus: Wij zijn er ook nog!. Deze cursus is voor kinderen die op de basisschool zitten in de leeftijd van 8 tot 12 jaar met een bijzondere broer of zus.

Wat gaan we doen? 

Tijdens de bijeenkomsten komen verschillende onderwerpen aan de orde met als doel:

  • Ervaren dat je niet de enige bent.

  • Een plek voor jezelf, je bent niet alleen de broer/zus van.

  • Je verhaal kwijt kunnen.

  • Leren van en aan elkaar.

  • Informatie krijgen over de beperking van je broer/zus (autisme).

  • Leren dat dubbele en verwarrende gevoelens normaal zijn en mogen.

  • Leren opkomen voor jezelf.

Hier gaan we op verschillende manieren mee aan de slag onder andere door te praten met elkaar, video te kijken en spelletjes te doen.

Wat moet je weten?

Er kunnen 8 kinderen meedoen met de cursus. Deze cursus wordt georganiseerd door het Centrum Jeugd en Gezin Zeist (CJG), het Steunpunt Mantelzorg Zeist, en MEE Utrecht Gooi & Vecht in Zeist:

Je ouders kunnen je opgeven voor de cursus; ‘wij zijn er ook nog!’ bij het Steunpunt Mantelzorg Zeist: info@mantelzorgzeist.nl of 030-6925319. We starten met een startbijeenkomst voor ouders en kinderen  op 12 september in Zeist om 15.30 uur in gebouw Wijksteunpunt Brinkhove, Brinkhove 1, 3702 SN te Zeist.

Deze bijeenkomst duurt een uur.

Daarna zijn er nog 6 cursusbijeenkomsten van anderhalf uur ( 15.30 uur tot 17.00 uur ), op de dinsdagmiddagen 19 en 26 september, 10 en 31 oktober, 7 en 21 november.

Tot ziens op de cursus ‘wij zijn er ook nog!’