AA Grotere letters

U bent hier

netwerk mantelzorgondersteuning

Het netwerk mantelzorgondersteuning komt 4 keer in het jaar bijeen voor uitwisseling en verdieping rond het thema mantelzorg. In verbinding met elkaar ontstaat lokaal een samenspel tussen formele en informele zorg. Iedere organisatie waar mantelzorgers aan verbonden zijn, dan wel samenwerken met mantelzorgers kunnen bij het netwerk aansluiten. We maken verbindingen, we wisselen ervaringen uit over mantelzorgbeleid en mantelzorgondersteuning, we signaleren leemtes in beleid en we kijken samen naar oplossingen.

Steunpunt Mantelzorg Zeist coördineert dit platform voor uitwisseling rond het thema mantelzorg.
 

Deelnemen

Wilt u deelnemen aan het netwerk, of alleen de agenda’s en verslagen ontvangen? Meldt u zich dan bij ons aan: 030 6925319 of info@mantelzorgzeist.nl

Vergaderdata 2017
Eerstvolgende bijeenkomst: 24 oktober 2017, 10.30 - 12.30 uur. Locatie: ECR de Horst, Ruysdaellaan 12, 3712 AT Huis Ter Heide
thema: grenzen aan vrijwilige inzet
informatie en aanmelden: 030 6925319 of info@mantelzorgzeist.nl

 

Aanbod netwerk aan mantelzorgers

Conceptverslag netwerkmantelzorgondersteuning 4 september 2017

Grenzen verkennen - Wettelijke en juridische aspecten in het samenspel tussen informele en formele zorg (publicatie van Vilans, 2016)

Verslag netwerkmantelzorgondersteuning 27 oktober 2016

Verslag netwerkmantelzorgondersteuning 30 augustus 2016

Verslag netwerkmantelzorgondersteuning 6 juni 2016

Verslag netwerkmantelzorgondersteuning 18 februari 2016

Verslag netwerkmantelzorgondersteuning 3 september 2015

Verslag netwerkmantelzorgondersteuning 1 juni 2015

Verslag netwerkmantelzorgondersteuning 19 februari 2015

Visie van en op het netwerk mantelzorgondersteuning Zeist

In voor mantelzorg eindrapportage