AA Grotere letters

U bent hier

agenda

activiteiten in 2018

DATUM ACTIVITEIT TIJD DOOR LOCATIE
         
12 februari Contactgroep voor mantelzorgers van mensen met dementie 13:30 - 15:00 Steunpunt Mantelzorg Wijksteunpunt Brinkhove,
Brinkhove 1,
Zeist
         
12 februari Alzheimer Café De Heuvelrug 14:30 - 16:00 Stichting Alzheimer Nederland Fietscafé De Proloog,
Allemanswaard 27,
3958 KA Amerongen
         
13 februari Koor Eigenwijs 15:45 - 16:45 Vitras Vitras,
Bergweg 1,
Zeist
         
14 februari Schilderen Plus 14:00 - 16:00 KunstenHuis Zeist KunstenHuis Zeist,
Egelinglaan 2b,
Zeist
         
19 februari Contactgroep voor mantelzorgers van mensen met autisme 13:00 - 14:30 Steunpunt Mantelzorg Wijksteunpunt Brinkhove,
Brinkhove 1,
Zeist
         
20 februari Hersenletsel en de gevolgen 13:30 - 15:30 Steunpunt Mantelzorg Wijksteunpunt Brinkhove,
Brinkhove 1,
Zeist
         
20 februari Alzheimer Café De Bilt 20:00 - 21:30 Stichting Alzheimer Nederland De Koperwiek,
Koperwieklaan 3,
Bilthoven
         
20 februari Alzheimer Café Zeist 19:30 - 21:00 Stichting Alzheimer Nederland Wijksteunpunt Brinkhove,
Brinkhove 1,
Zeist
         
2 maart Gesprekscafé - over leven en sterven 14:30 - 15:45 Wederzijs Wijksteunpunt Binnenbos,
Hoog Kanje 186,
3708 DL Zeist
         
5 maart Contactgroep Niet Aangeboren Hersenletsel 13:30 - 16:00 Steunpunt Mantelzorg Wijksteunpunt Brinkhove,
Brinkhove 1,
Zeist
         
8 maart Alzheimer Café Bunnik 20:00 - 21:30 Stichting Alzheimer Nederland Huize Bunninchem,
Van der Weijerstraat 26,
Bunnik
         
12 maart Contactgroep Algemeen 10:00 - 12:00 Steunpunt Mantelzorg Wijksteunpunt Brinkhove,
Brinkhove 1,
Zeist
         
13 maart Cursus "Leven met en zorgen voor iemand met dementie" 13:30 - 15:30 Steunpunt Mantelzorg Wijksteunpunt Brinkhove,
Brinkhove 1,
Zeist
         

 

 

Alzheimer Café Bunnik

Bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft. Elke tweede donderdag van de maand, behalve in juli en augustus. Een bijeenkomst die op een feestdag valt, wordt verschoven.

Locatie:                      Woonzorgcentrum Bunninchem, Burg. Van de Weijerstraat 26, Bunnik

Tijd:                            20:00 - 21:30  op donderdag 8 maart 2018, inloop vanaf 19:30

Thema:                      Casemanager dementie

Meer informatie:         Bel Alida Melkert, 030 - 656 29 77

 

Alzheimer Café De Bilt

Bijeenkomsten voor iedereen die met Alzheimer of dementie te maken heeft. Elke derde dinsdag van de maand, behalve juli en augustus. Een bijeenkomst die op een feestdag valt, wordt verschoven.

Locatie:                      De Koperwiek, Koperwieklaan 3, Bilthoven

Tijd:                            20:00 - 21:30 op dinsdag 20 februari 2018

Thema:                      Film: Als ik Ga - Ga

Meer informatie:        Bel Alida Melkert, 030 - 656 29 77 

 

Alzheimer Café De Heuvelrug

Elke tweede maandagmiddag van de maand op drie wisselende locaties in Amerongen, Doorn en Maarn. Een bijeenkomst die op een feestdag valt, wordt verschoven. In juli en augustus is het café gesloten.

Locatie:                        Fietscafé De Proloog, Allemanswaard 27, Amerongen
                                    Woonzorgcentrum Beatrix, Ludenzaal, Jacob van Ruijsdaellaan 17, Doorn 
                                    Trefpunt, Trompstaete 48, Maarn

Tijd:                             14:30 - 16:00 op maandag 12 februari 2018. (locatie Fietscafé De Proloog,
                                    Allemanswaard 27, 3958 KA Amerongen

Thema:                        Zorgkosten: Wie betaalt wat?

Meer informatie:          Bel Reinie Brouwer op 0343 - 45 16 73

 

Alzheimer Café Zeist

Bijeenkomsten voor iedereen die met Alzheimer of dementie te maken heeft. Elke derde dinsdag van de maand, behalve juli en augustus. Een bijeenkomst die op een feestdag valt, wordt verschoven.

Locatie:                     Wijksteunpunt Brinkhove, Brinkhove 1, Zeist

Tijd:                           19:00 - 21:00 op dinsdag 20 februari 2018

Thema:                                               

Meer informatie         
en aanmelden:          Mail naar Sep van den Boom, [email protected],  of bel 06 - 416 016 09

 

Alzheimer koffieochtend

De bijeenkomst wordt geleid door een deskundige. De groep bestaat uit deelnemers die betrokken zijn bij de verzorging van een dementerende, zowel partners, als kinderen, als overige direct betrokkenen. Aan de hand van een thema wordt er maandelijks gepraat over zaken rondom dementie. Op deze ochtenden kan men met lotgenoten ervaringen uitwisselen. Met elkaar praten blijkt vaak een grote steun te zijn. Aanmelden hoeft niet. Voor de koffie wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Locatie:                      Doopsgezinde Kerk, Pauw van Wieldrechtlaan 29A, Zeist

Tijd:                            10:00 - 11.30 op iedere eerste vrijdag van de maand

Meer informatie:         http://www.alzheimer-nederland.nl/hulp-en-advies/regionale-afdelingen/afdeling-zeist-eo.aspx of bel Alida Melkert, 
                                   030 - 656 29 77

 

Contactgroep Algemeen

Aan de contactgroep Algemeen kunnen alle mantelzorgers deelnemen. Lijkt het u ook prettig om met andere mantelzorgers uw ervaringen en vragen te bespreken? Geef het aan bij een van onze consulenten. De contactgroep Algemeen komt eenmaal per 6 weken bij elkaar op maandagochtend in De Koppeling van 10.00-12.00 uur. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op 14 augustus, 25 september, 6 november, en 18 december 2017.

Locatie:                      Wijksteunpunt Brinkhove, Brinkhove 1, Zeist.        

Tijd:                            10:00 - 12:00 op maandagochtend 29 januari, 12 maart, 23 april, 4 juni, 16 juli, 27 augustus, 8 oktober, en 26 november 2018

Meer informatie:         Bel onze het Steunpunt Mantelzorg op 030 - 692 53 19

 

Contactgroep Niet Aangeboren Hersenletsel

De contactgroep NAH is voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met een Niet Aangeboren Hersenletsel zoals een CVA, Parkinson of MS. Lijkt het u ook prettig om met andere mantelzorgers uw ervaringen en vragen te bespreken? De Contactgroep Niet Aangeboren Hersenletsel komt eenmaal per 2 maanden bij elkaar op de maandagmiddag van 13:30 - 15:30 uur.

Locatie:                      Wijksteunpunt Brinkhove, Brinkhove 1, Zeist.                              

Tijd:                            13:30 - 15:30 op maandagmiddag 8 januari, 5 februari, 5 maart, 2 april, 30 april, 28 mei, 25 juni,

                                   23 juli, 20 augustus, 17 september, 15 oktober, 12 november, en 12 december 2018

Meer informatie:         Bel het Steunpunt Mantelzorg op 030 - 692 53 19

 

Contactgroep voor mantelzorgers van mensen met autisme

De contactgroep Autisme is bedoeld voor mensen die zorg hebben voor iemand met autisme. Ervaringen delen met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten kan steun en nieuwe inzichten geven. De groep komt eenmaal per maand op maandagmiddag bij elkaar en wordt geleid door een mantelzorgconsulent. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Locatie:                      Wijksteunpunt Brinkhove, Brinkhove 1, Zeist

Tijd:                            13:00 - 14:30 op maandagmiddag 18 december, 22 januari, 19 februari,

                                   19 maart, 23 april en 28 mei 2018.

Meer informatie:         Bel onze consulent Vanessa Houthuizen op 030 - 692 53 19 of mail naar [email protected]

 

Contactgroep voor mantelzorgers van mensen met dementie

Deze contactgroep is bestemd voor mensen die zorgen voor iemand met dementie. Ervaringen delen met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten kan steun en nieuwe inzichten geven. De groep komt één keer per maand bij elkaar en wordt geleid door een mantelzorgconsulent. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wanneer gewenst zal er soms ook een onderwerp centraal staan of kan er een professional worden uitgenodigd. De eerste keer zullen we bespreken of de dag, het tijdstip en frequentie voor iedereen goed is. U bent van harte welkom!

Locatie:                      Wijksteunpunt Brinkhove, Brinkhove 1, Zeist

Tijd:                            13:30 - 15:00 op maandagmiddag 15 januari, 12 februari, 12 maart, 16 april en 14 mei.

Meer informatie:         Bel onze consulent Vanessa Houthuizen op 030 - 692 53 19 of mail naar [email protected]

 

Cursus "Leven met en zorgen voor iemand met dementie"

Wanneer u de zorg heeft voor iemand met dementie kunt u voor veel vragen en dilemma’s komen te staan. U krijgt bijvoorbeeld te maken met veranderingen in gedrag , het dagelijkse leven en veranderende rollen. In deze cursus leert u o.a. wat de verschillende fases van dementie zijn en hoe u met veranderingen die dat met zich meebrengt om kunt gaan. In drie bijeenkomsten, onder leiding van Ron Overtoom, is er naast informatie van de cursusleiding gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en tips van mensen die in een vergelijkbare situatie leven.

Locatie:                      Wijksteunpunt Brinkhove, Brinkhove 1, Zeist

Tijd:                            13:30 - 15:30 op dinsdag 13 maart, dinsdag 27 maart, en dinsdag 10 april  2018

Meer informatie   
en aanmelden:           Bel voor meer informatie en aanmelden (vóór 6 maart) het Steunpunt Mantelzorg, 030 - 692 53 19

 

Gesprekscafé - praten over leven en sterven

In dit gesprekscafé staan de onderstaande vragen centraal:

- Hoe kan ik me op het sterven voorbereiden ?
- Wat betekent de dood? Is dan alles voorbij ?
- Hoe wil ik sterven ?
- Wat is de zin van mijn leven ?

U bent van harte welkom om te spreken, te zwijgen, gewoon erbij te zijn

Locatie:                     Wijksteunpunt Binnenbos, Hoog Kanje 186, Zeist

Tijd:                           14:30 - 15:45 op vrijdag 1 december 2017, vrijdag 5 januari 2018, vrijdag 2 februari 2018
                                  en vrijdag 2 maart 2018.                                  

Meer informatie:        www.wederzijds-stervenscultuur.nl , www.ikwilmetjepraten.nu

 

Hersenletsel en de gevolgen

De hersenen regelen ons gedrag en onze persoonlijkheid.

In deze lezing krijgt u meer informatie over de werking van de hersenen. We bespreken de oorzaken van hersenletsel, zoals beroerte en traumatisch hersenletsel na bijvoorbeeld een ongeval. Vervolgens worden de gevolgen en de impact op het dagelijkse leven toegelicht. U ontvangt tips hoe om te gaan met deze veranderingen als gevolg van hersenletsel, voor zowel uzelf als uw omgeving. Jackelien van Damme van de Hersenstichting zal de lezing verzorgen.

Locatie:                      Wijksteunpunt Brinkhove, Brinkhove 1, Zeist

Tijd:                            13:30 - 15:00 op dinsdag 20 februari 2018

Meer informatie:         Bel voor meer informatie en aanmelden (vóór 13 februari) het Steunpunt Mantelzorg, 030 - 692 53 19

 

 

Koor Eigenwijs Zeist

Een koor voor mensen met dementie, mantelzorgers en belangstellenden. Iedere dinsdagmiddag repeteert het koor onder begeleiding van koordirigent Nico Horstink. Aanmelding gewenst. Contributie € 10,- per maand.

Locatie:                      Vitras, Bergweg 1, 3701 JJ Zeist

Tijd:                            Elke dinsdag inloop vanaf 15:30; zingen van 15:45 - 16:45.

Meer informatie:         http://vitras.nl/nieuws/start-koor-voor-mensen-met-dementie of bel 06 - 109 743 13

 

Partnergroep voor partners van mensen met een psychische ziekte

Voor partners van iemand met een psychische ziekte is het leven vaak zwaar. Dubbele belasting, omgaan met grillig gedrag, overnemen van zorgtaken, geen duidelijk perspectief in het ziekteverloop, gebrekkige hulpverlening, geldzorgen, het gevoel er alleen voor te staan en rolverwarring: ben ik nu partner, verzorger of begeleider? Villa Balans biedt ondersteuning aan deze partners door middel van partnergroepen.

Delen met elkaar

Partners van mensen met psychische klachten hebben vaak behoefte aan contact met anderen die hetzelfde meemaken. Als partners onder elkaar heb je vaak aan een paar woorden genoeg. Het uitwisselen van ervaringen, herkenning en steun vinden bij elkaar kan leiden tot nieuwe inzichten en de zwarte lichter maken. Het delen van je verhaal werkt stres verlagend, in je omgeving vind je niet altijd het begrip wat je graag zou krijgen.

Wat kan je verwachten tijdens een bijeenkomst

Een bijeenkomst is de plek waar jij jezelf mag zijn met alles wat er speelt. Door je eigen verhaal te delen en te luisteren naar een ander vind je erkenning en herkenning. Je werkt hiermee aan je eigen proces.

Praktische informatie

De partnergroep komt 1 maal per maand, in principe de derde donderdag, bijeen. De deelname is gratis. De door Villa Balans opgeleide coach, Roos Tria, begeleidt de bijeenkomsten.

Locatie:                      Wijksteunpunt Brinkhove, Brinkhove 1, Zeist

Tijd:                            Deze groep zal starten bij voldoende aanmeldingen.

Meer informatie   
en aanmelden:           Bel voor meer informatie en aanmelden het Steunpunt Mantelzorg, 030 - 692 53 19

 

 

Schilderen Plus

Schilderen Plus is een cursus die zich richt op ouderen met geheugenproblemen. Deze groep mist als gevolg van de ziekte op een gegeven moment het overzicht en de snelheid om een reguliere cursus bij te benen. Mensen met beginnende dementie willen vaak nog niet naar een Ontmoetingscentrum en dreigen naar verloop van tijd minder actief binnenshuis te blijven. Het doel is deze situatie voor te blijven. Kunst wordt op deze manier ingezet als aanvulling op de zorg voor mensen met dementie is Zeist. Tekenen en schilderen kan tot op hoge leeftijd en tot ver in de dementie een bron van vreugde en trots zijn. Ook als iemand voorheen nog nooit geschilderd heeft. In de cursus kunnen zij hun autonomie weer volop ervaren doordat het schilderen om persoonlijke keuzes draait. Wat vindt je mooi? Hoe ga je te werk en ziet jouw persoonlijke creativiteit eruit?

Het gezellig samen aan het werk zijn, iets nieuws leren, uitgedaagd worden op een passend niveau, daar gaat het om in deze cursus. Het kan de basis zijn voor het vasthouden van een (nieuwe) hobby op de langere termijn. De ervaringen in de groep kan de stap naar het Ontmoetingscentrum verlagen. De kosten bedragen € 75,- per 6 lessen, incusief diverse materialen. Instromen is op elk moment mogelijk. Gratis proefles. N.B. In augustus zijn voor deze cursus extra zomerlessen gepland

Locatie:                     KunstenHuis Zeist (de Werkschuit), Egelinglaan 2b, Zeist

Tijd:                           14:00 - 16:00 op woensdag.

Meer informatie:        Mail Daphne Ritzen, [email protected]
Aamelden:                 Mail het KunstenHuis Zeist, [email protected]