Missie en visie

Steunpunt Mantelzorg Zeist is onderdeel van welzijnsorganisatie MeanderOmnium in Zeist. Steunpunt Mantelzorg wil ervoor zorgen dat mantelzorgers in de gemeente Zeist zich erkend en herkend voelen en balans ervaren in draagkracht – draaglast, waardoor ze langer voor hun naasten kunnen (blijven) zorgen.

Door samenwerking met en tussen organisaties die mantelzorgers tegenkomen te bevorderen en door diverse vormen van publiciteit wil Steunpunt Mantelzorg het bewustzijn voor het onderwerp mantelzorg in Zeist vergroten en zo de positie van mantelzorgers versterken. Voor de gemeente Zeist fungeert Steunpunt Mantelzorg als adviseur op dit beleidsterrein.

 

Contact

Steunpunt Mantelzorg Zeist
't Noorderpunt, Laan van Vollenhove
1014, 3706 AH Zeist

030 - 692 53 19 
info@mantelzorgzeist.nl

Volg ons online

 
 
 
 
Cookie-instellingen