Bezoekdienst

De bezoekdienst geeft je tijd voor jezelf

Zorgen voor een naaste kan waardevol zijn maar soms ook belastend, met name als het intensief is en/of er veel toezicht nodig is. De inzet van een vrijwilliger van de Bezoekdienst kan dan net even het verschil maken. Een vrijwilliger van de Bezoekdienst biedt gezelschap aan degene voor wie jij zorgt. Je kunt jouw zorg dan even delen en dat kan de rust geven om tijd voor jezelf te nemen.

Voor wie?

De Bezoekdienst is er voor mantelzorgers van zorgvragers die thuis wonen in de gemeente Zeist. Mantelzorgers die intensieve zorg verlenen kunnen met hulp van de Bezoekdienst iets voor zichzelf doen. Een vaste vrijwilliger biedt gezelschap aan een naaste die niet goed alleen kan zijn door bijvoorbeeld beginnende dementie, een chronische ziekte en/of een fysieke beperking. Met name is de Bezoekdienst voor mantelzorgers voor wie andere mogelijkheden moeilijk te vinden zijn.

De vrijwilliger van de Bezoekdienst is ervoor degene voor wie jij zorgt. Het contact staat centraal, de vrijwilliger neemt geen zorgtaken over. De invulling ervan hangt af van de wensen. Voor de één is dat samen een kopje koffiedrinken met een praatje, een ander wil graag wandelen of samen boodschappen doen of houdt van een potje schaken of rummikub. In overleg komt de vrijwilliger eens per week of in de twee weken 1 of 2 uur op bezoek en biedt gezelschap.

 

 

Match op maat

Je naaste aan iemand anders overdragen kan een hele stap zijn, ook al is het voor even. Je wilt zeker weten dat hij of zij in goede handen is. Een eerste stap is een kennismakingsgesprek met de coördinator van de Bezoekdienst. Jullie bespreken de situatie en wat jij en je naaste nodig hebben. De coördinator zoekt vervolgens zorgvuldig naar een match met een vrijwilliger die past bij de vraag. Na de eerste kennismaking met elkaar is er een proeftijd waarin je samen kijkt of het klikt. De coördinator van de Bezoekdienst blijft het aanspreekpunt en vraagbaak. Bezoekdienst Vrijwilligers Vrijwilligers bij de Bezoekdienst zijn jongeren en ouderen die graag iets willen betekenen voor een medemens, ze zijn sociaal en zelfstandig. Zij hebben een vrijwilligersovereenkomst met welzijnsorganisatie MeanderOmnium. Voor welke periode de vrijwilliger bij jouw naaste op bezoek kan komen is in overleg.

Neem vrijblijvend contact op met Steunpunt Mantelzorg Zeist.

Contact over bezoekdienst

Je kunt ook mailen: info@mantelzorgzeist.nl of bellen 030 - 692 53 19. Bij afwezigheid kun je onze voicemail inspreken, we bellen je dan terug. 

Contact

Steunpunt Mantelzorg Zeist
't Noorderpunt, Laan van Vollenhove
1014, 3706 AH Zeist

030 - 692 53 19 
info@mantelzorgzeist.nl

Volg ons online

 
 
 
 
Cookie-instellingen